blokA_otazka1MZMZBOOKMOBI ")i1G8@ GW NV][w[y[[zMOBI8Ϯ  P   EXTHdblokA otazka1blokA otazka1j!2011-05-04T13:37:42+00:00l3calibre (0.7.59) [http://calibre-ebook.com]q,1b5d213a-18ee-48c5-8189-ac5fe74f1da9 EBOKj!2011-05-04T13:37:42+00:00blokA otazka1
ŘEDMĚT WWíU\vznikloarči1tupniosářvývojepoleЫ`i.ւxrozylávislýexuj8RdždždždžŤmínká>(enci߁߁߁߁soukromvlaskůteřívozo rob,bchoneboinouOHx8n,inuměnnHvztahybužíváenězakHšeobecyrydnotúvěru)/w">eňׁׁׁ׶G@az8ׁׁׁב?řispěP߁߁߁߁k̑'ׁׁׁ׎životaHím,emožňojišťhtu"cvlXPkapluodpaρϟůitele{u낙mytvonýmeji0eou.ԇXskyts?YhledinanXsituaaadkPhiochrajetkuinformaceqo(nap.aol@x(dat???etak?tQobHemǁǁǁǝGíhawΫch,/HalšíYrpstrdozamenХPklale0rsopera (jem ЂpXsubX,` ysplyžadavkyyPod(funkce)OI lzetrucharaizovatakospořádaný

systémnformací,terXveněžnímyj řepobrazujeodnikatelsk>proces(hotovou燗tránkρρρρχ_Xhou). ÚčetnictvmodelovýmdmetyQcharayi8cȊužitiincipyetodaúčhí, „rozpozní“odstatyodářchransakpravidlyji0@.ὡDč9,hožílem (P)poskyXat.e:OOOON1.a(mequbjektdq`ku) 2.rč0mukama1bdobЂ/)3.tav)pohybuajePrůIY8ách,ruktuq\irledenaěj;Xcekiujsumaripd0`kazů4sُům)^uvnH?potPbxOpti@l)vyívpvu,hpҤcRoI4,daς''''-t8takxtogmyxves–WWWWůjq)sdkp0t9imzhoulu0`atbcaHzׁׁׁׅ_____skupinyoʂyek, íkladonsolidcel(ověebmluvpojQhood…OOOONtrXρρρχooo____oooi4A8%vzájemnadolހaňXpovinn`arpdotyYspěvkůyaȇdů01náoj1iouaj.ZPZodtvplyne, `πjeelmiozsáhlu *vzyjádymnQJášak řadDzvazebdalšíxyeomickýdisciplínapaheviceо3stupnit'Úko wu!cti zobrazhybvЄ1uktuhčhěahnik!xdílcuoho(slko)_____Úč+umňkomplexpm@zv.inanxzicXэqzve_\i.omo٣hϋqnoPspᗁ yřezčasɊiF˂i,cX íruizikbudoucj`UžielPíŗ~xzaр)lasI kapitá@anaPryle_Xjorg@artnia.bye|hllouobȋ,y8ějůle(lno!áeh(:y íȤ awidth="2em"lign="justify">vožadovaném

E/ggggeOtř, =>@formaРIyHmy:i(účetnictv9daň ǀGGGGÚčzobrazssprHsoGxílem}BІO񅟅F߁߁߁߇vׁ>0Vegulb7nármRemkvučasielmizcážena0d埀omicaPkuskup,U.ocházzPغ1uvlivin ČRvit20`byyllad(i̟unýRdlyׁׁׁZ߁߁߁߃ipy,žщyvvropzaleno,ꉨSá鐞u).Н HakP10؂tPvprna3B e8ns߇߇߇߇Vxjemazba⠷Ȉ7mplynນut R, ,qpaven!ě, сkytuj((kyšakeRslydlišaPtohodůvohbuďy8jlXzкvOJneboPdaneakcepY@O'8yí0 škál počitaeklevI`ǏǏǏǏǺIgggg la@management_vnit02()aɋrí;rxgM ()OL8řídrobnȋwϓopeiуdnotk aroveňApade`vstupyJsفڄ8osobáchca߈0䪀inS10Շkalk.ԕ^omůževo@tzemAc`vkutPh8letloh0obGrzNahH1HjIڳ,st@̊{@u*Qatúv&Pa8bYl:nф}ekonomické uskupení,eboťoenovéolitikystupujeakodstatnáložkalo.

Vztahinanč0hoanažerskéúčetnictvíozdílnýříxterchinnuživatelůkímformac`,dlišnostystémuriHriíodno8kXQoPívajat časorientaciejiměřIedou0Hmůsledkgtem////)_OOOOCharaIickAlast؄771referenc(tabiývo銠ixse.ůletýmžadavkiyae@vBhkazdodrž1urč(pravidel ntunmůplyovaPߍ)s@ehliv,rovnseezi$yNaprotioH甐X`tbamicíkůPz`onii`rmyB(me$m@ňBnejennalyatinulX(leejménvňJje`teɜrůběh.ӞhemaýzaAu (poZ)9 mYhIŀy푰$e0zpobyešڅXě͑az[m,`pozP!ny𘠉onk`pa1YaakkěnithݜcelX+ itvro;vazebtrukturϔϔϔϔÚčzXȄ,Jrposkynaggggeobjx̜zžěnemtzáizvejû&jhradڀH.ajťmRteg &úko,ř…zare@I+x4tvaptixȁy{{Problid0zdrojů____P(/sȐnytod^usP8becazmunifaȎ_^můžIȄ02i_amo0ؚIzvo( u8.olbPh1Xrozu74ziзᦠщy0vypdJsp[|9~iu.й:legul"& ͛AsRѕKhvžuɋácZákllafinpW mb>F6OOOOM7A''''kruh e –exPozis8ysorϖápouzǐabsa(`sy`m䈀í čaobdobkazm/͑////(ne777750b(gement))sáhldatabályn/vuúp0au(p߂ߩeiv 1.2ZÁKLADNÍ߁߁߁߸RVKYÚČETNICTVÍ,

KVALITATIVNÍHARAKTERISTIKY ÚČETCH

Základnírvky účetnictvPodstatouׁׁׁփjeposkytovat߁߁߁߁informacׁׁׁvymezenýmžielůmolyakládásajetkem,ozhodov, říaXkontrolu,pěalšíássumiڌinevislnasPteHTla,ئvýkazůmentárivysptlivekanalýzz<schldMj.ajištěxt1ůsyPřejztypYémaǀoav,fotXakréQqvedٍIqo:9|////7pmem čin organizacvelikȀhvdnot_>finančiQsdHvyčle(i߻kHiPQa@nažetom úsekuooooědom,jЃDWlasy)oztedyzeznaht:rio,Cjpynoczzuolطe yl~d2oýstup'9>ׁׁׁו řůwOkgaGGxg b>K*atiharaiwgbڛעK'' Zšakohkiempopíra00m (důleqp,elevant)?RRr77775s(nozumodP (?WWWW>Zé,((í)ߩ' 荮maopovXn nyil@ék녷eomického-uživatele

informace.ásadníakée,byylaoskytnutaobě,dyetoozhodováYči8,zn.včasná.ggggfSpolehli,odnověrXX7případžeobrazu0pods0ukonomicHhovu0terýal,e `edpojat@ani úmyslněboystematXy3!chyb,úplq řijímprac}(aplikctírapatrnopSrovnatelozІůznýmiůsobyGGGGGProživaemé{(uzzískachրHlišilinotidílyzniklPzměnou]@oížOypdaYtmetodkument8`ceňRzaxcdymooudi(􉌅[Qb:stuh kréas řq.Âem#umož@čeAjekaXsbQpsahXO''''MzumiW nezb؈vaz0 všakОMklad`F ao)iznaljovztach,áQo y_Pktiv`ߊyoict08ec!@hokouyatuHXhPajistQúsilP(íߌߌߌߌIgvýPmDstvynechcqov0np̲Ȏelů.ěémtvur9vidaymej?ZhleduvejňpGD(záky)7ƱnemusbýtamXvů na.Ъݖ2׳@beredMAHž(AzajtӬ/y~ߊߊߊߊ1.3 ÚČETNÍROFESEWUDITORAׂׂׂׂREGULACE^9pojy0srЏf'PiyřYm,zai[>t`vedځρρρρΈhni_'&(dušemza؂0.zXklitKf!>zɻߊׁׁׁׁ՞cairůzúroXbeny!žadavۘ odborYzpůsobi,(šȷp*`!těiw____Ořmw,j.ouzkv`tyוτvyd`zoru8%,aud@rOytoofeclečH, q`yXat0fi(az:žWWWWaׁׁׁsХeb{aktick蓮miρmolAhásm>Regul1účetních

Svaz účetní=>ystémer@ikace7ch.GGGGGlněespektujeodmínkyráv0hou ČRer0nšemm,teříhtějHdeklarovatěrohodnýmpůsobsvojiv"ichápou8ofesijakoborrrýýrazovlivňekonomiku, zeH(rozpováveirmáapřejnsoruAudiЇeůžetáta(Komora{ůOOOONČeskéPpublihsmyslHšhzápaapíšeQžádost䏠ezna.ւ[padfyzicQyvyžadp:vysokoškol:vzlámmagistЍ(grqσσσσ͘áilk֖PůmezúhonntДa;@jšíekrtnutxzЊǏdvouvisilo@káropat''''&raxɎblhoň 3et[asntaýtama܋hsubjnebo copom0ouxNhpoleči+(učitelǁǁǁǁƌ0žiVskz(Poooouhra8platek~Etkodexyb>7777743FACWWWWWP?>(Mezir!ede)yldpcílea)lHilAladteٍHadavkd؀H0aždjednot`zemi.Ä)\o yu"čtyř????>Do9b77771.)–xce蝓enE1j((informaQ׀֟؅sy؅2.ihlitahY3`m(uliXi,@Hael:jaines+JxhidAfik_áloHuictvu 3.vӦebX@hstotu, šechn9pxGh/7jpskytov yPndardnej____4.XّˣɐM}OOgggg">musPmí0eProd0ěřit#rámeckyAoλ liv 5dí.Z΃pincipedpoyezúhonڃobjektiv#půiipéč@esp(ݐ(charaYuYQ''''WcernhvazfímteA?ch,lenb,zhlaš)km߀bχχχϤ灯>ku߁߁߁ߦrԁǁǁm"lign="justify">požadavky

Etic@ǁǁǁǁkodexcerHikochúčetní>vycházíׁׁׁ׌g:houFACodstatěbdobně,všakeřetelemaYmínhv ČR,ymezujee䈙ctánc"základritériao: 1.znikx0še1Kkonfliktů2.dborpůsobilostOOOON3.ůvěXharakternforma 4aňQraxe////.5.opag6.e0vis7.onorář8tahy)m'm mHauditorůmveji9.emȕbíz*služeb10.tfesKaaměstnanejm߃>1epoluCPk`pretςWWWWWTkomoryepubyA(Ȯs.֎lnelztanovitfektiAm,뚸bycil(@ksituakoln`i,imiž9;řiohoutkat.rotoHlipatakopincip'xpQsvʧresp0ЃČty߄i(shoP mC)wwwwoX>iontavÝ?ρρρρA6poskytujivrliřad,ZmHVm2avyjádt(orvedictví,aQku`ýročvux solidaa;álp_Hva!zejméo,omta5`psqpedagogP xacčin!ídiv>FLISAFCISz