blokA_otazka2MZMZBOOKMOBI ")0F8q?e F KKKL[MOBIkA P EXTHdblokA otazka2blokA otazka2j!2011-05-04T13:53:14+00:00l3calibre (0.7.59) [http://calibre-ebook.com]q,8c482051-4837-4066-ba38-4da35535eadb EBOKj!2011-05-04T13:53:14+00:00blokA otazka2
ÚČETNÍÝKAZNICTVpAORMY,TERÉO Do!tak댨řvel,ýsou častoěn7ymohsbet@anov"we"zcelaznXnextihujis!daGGGGE-wׁׁׁP4dzakodifikov`Ju.ҡádQejméuikonů zlpvyhPšekሀlIiaktůgggggڅj߀,0;ﴯOHo____^Ob(n;aň evizt׋]dpisy;mkaprhLík@Mzdeziravid????>InsolhB////+Ceww>Zdo,ocihjiš(DrbzakkPexekugggg>6audit8''''?oIwwwwuVymezu؞,j.soΆmovpovinnosd9m߄ڑτττvykarv>ina߁߁߁߷Wji>uživatelům;S)mět(tovuohybuajetkj@[iv`azkůasdeXkladaýcoqsledhodY)UrčKdobWWWW>Ukládáovinnostddyo:véúčetnictví,aákladěakýchravidelvalitě;ímouvisí

stanoven߁߁߁߁>T߁߁߁߁">ativcharakterik,؊8muplňovatׁׁׁׁ֐􃧁ׁׁׁ>informaceeloubuíhoocesudáleevěru –'̂Vymezujeozsah73PnžitHi,akonyej`smiؓIyhváɁ'pisů____^Ghni''''Zabezpečs natel]mnXtovPosP@ožadavkyhРlýqvrvfi9Ypstupߍtj.wku,kam`kěmužizevit,ruhyy,?ř9onudHrem,Iročpr)způsobyveřejso77776SDžiazbsolid/խ#drobχetodхejméNaři"inhtarizaciajethkajyZlamínprůkazrȀXсYBschowznН獇pokuth!rušj֖|ukl༠ggggeӺousáxya@čpolekoOb(Y ÚčʏXipoiӥjhkaWa''/7777">MSյႿ)ٔhh?jednot0Ђ~"`kuWČeskodar񂟂znikl@`voopatٚynlMFWWWWMa9GA*toWt^⊩k|ߖp`čiorPtskupinGGGGG9nii8____/qka hvla(#edpisů.ֵ؄;sueQ,vblaictPg`Z onᅥg____">fvý|jؾ,ıda2.2HARMONIZACE歨ETNÍCHgÝKAZŮρρρρ–DŮVODY,ŘÍSTUPY''''&N_Yvůzzemw2qaz0nejnorodé,hžýGGGGFeomickjevůžeýtestejněachycen.onkrétníostupy,rovedeaorma účetnictvsamozřejmxiíchýkazůeednotlizemlišízhl8mozdílnikonomicksystémů,egislativPmujetztradic.načnouliraje7egulovái,sp.ooPdanéi.odstatadihoříu9ac߂wpočí0tom,aakHákladzaložená

1.eýqzvyk8Ju –????>vʐeě`stHdšeobecIuzn@QprincipásadDŽ2LJmajoporukodifi dárs2Q׆׆Նazul"dalA)X3XnorektesnažíRih(tětšikd@0,㎠Qvelmibž(e-xnemx׊׊׊׊2.3MĚRNICEVROPSKÉNIEPODSTATA,LAVNÍÁSADY____^S0re (direky)vrops0nie|@tpravyWȂ2((úseku''xz`éejiobsahu8naruš0lalu9eψwwwwpČtvrt(sWWWWUZ謈isk00hodu,؃Pyhotۂ?+ekrči؀XeU$y2loHw\ky.ymeZ݁ggvahou,qsPovy(ȣtt)Pkomen1cehřim0tytookuyvoaʫcelekǍǍǍJakoKžadavY ,byyLjmexsYasodxD">UklHvinkpZd)Pobro󅠜yas9finanpozihoda _Bkud( XyXoužk#Bho.a:mus0býtYkytnun H׊׊׊׊P׍ЉWWSXl@edpo!hdtr0(goingncern)@bɓlceňoˁatrڏktuxmշi9aPpenz8PddělPz7ȝtepezidobQ_____)edmGGGGeaasolidaP?WWb>OsOO????kifikʑϑȭuditor7>Kpictv''laČerepublvycháze#e8tšinu1"l[2.oučCJonPPšTɄasnahy"YvšeobecomáXAhuvedyvGNjNjNj>2.4EZINÁRODNÍ ÚČETQSTANDARDY –ׂׂׂפoODTA,LAVZÁSApWWWWUVám rXharmoni!72zaujalyznampísVýborogbndarh(IntationpAccountS$sommitteeIASC)dЩ`2001ҬBo8uB)www"justify">IASCzniklímtoákladnpílemormulovatublikjmezinároq účetQstandardy ()yužieveřejň(ných߀`věrkáhobch`společnosApropag:celostovéřijeaodrž`

KgeG{ߐ>ǁǁǁǁǁTeoretick璦odisko掹zajišťEregulace,ׁׁׁׁ֌eWr,.ڀlavbQlze Hpojmsjednocrjpoí-u0},tvoPh upn,upI(pisptliem߫aGϋϋϋϚ/.uJje:oooooyykv`tvlast?~ydefioložek –GGGGFak,luhb2kaplu,p působx b 1prezentψˤǁǁǁǁǁVzteeakaama (7)oo't0xsolidI_ׁׁׁטܝ7߁߁߁PqmětemnusoPšechnyypydnikaoběank en77777Pokudude8p =uQMϼmusIe říditҦexijgaxzvejnit, X߄/,sevil (hlášBo(ě)Dalšín`robjφf'kupImAooooonkrébc[peratransakڃoooomspecidGGGGG!ror(xic,telat ČR,|oσσσ>sn 홟'>^,eatrný!s3rozdíl ípu.egulĊKA`dičYza­Ѐkodifam`x_GedQystuzanqodboP dJfesihɶiezx؁Y8od8bprdla, Xv(odhad A (chybwTen=qpoužiYrýbXRi_hTel,ro účtováníměnách účetppravidlech,`otodhadၷoěhyb.

Definice:ׁׁׁׁ.a –incipy,ákladnXkonvence񁃆ostuIkterédnik8uží8ři)í\____]GׁׁׁׁՅ胈rkyׁׁׁׁ(naǁǁǁaktivaceρρρρvýpůjčȍ9ů,߁߁߁߉/sobǁǁǁDžykazMn؇s)azHkýJogramiohanRhoeasingu…) :a'ímu-Aa蕠otyebova. Mdobyxpismdlouobڂ,ýšeis"sazР Qooučasnrezervyar@zySznamNčástknejvedeny?tGB Q i,považZyé(okudvlivňujehom1ozutX`telůét`͝OOOOStandardρρρρhraiǁǁǁǗ_nekvan`ikujewCyinulobi*ѐsehskytvϐW up$maᏀslk, žeynelznadálǁǁǁǁǔat߁߁߁ߩoaspoleh0é=>m؀ muBi) elogggg``éӂšpa(ρρρρinpretkutez8ne١ggggZpě( (rospe)plikwlaJaaQmuemby*íkkemždy (odH9tZφφφφφϲJa.ÀҮ! 0blHTotýuzׁׁׁoceňmvej jeQyprvk7ׂׂׂׂ׏b>NeؼihFGGGGE_plně߁߁߁߬qžadav߁߁߁ߟƾduꔐl,PkudjschopenplXit隸eseškvynalsilHř.vysl(dopadGchebo@%Ѿ,ᚰ4učinildhoýY0transakc诊 ýEekjižmЊ>PĊnh`budoucH @ipatřijetohot'ÚčZWght="8pt" width="2em"lign="justify">Účetníravidlasoutanovenxednotlivýmidardynterpretacemi.ato?seoužijouzeaakovéransakce,jichžopadxýznamný.odnik]roachyces`ch~účZvomořadí: 1.Pkonkrého&u 2.kuddpuNielít 0d

ZměnyxKelxb>řistoupe1ě?HvásleduXIříech:OOONu8žboh?zěrk8jšíbrazinandpB,юnhežtou_bwdha GGGG">ŘadlokymůžeýtXaceYřesIYnu(wnejlepdhupхOiakВ%ě:0yJhh0aralJsob''''&re8oty9iv azkůYivotiipůXu`pisPHROOOOnply0Czkhut5ruPb>ChyДWWWW">V*minuobhmus0˝e(rospe( vyčíslit8jiHdoh),pm emradajXvěcheۆyk `došlop궘:Iova_____Zpo)tepzpB,vlCkapiuAЇlhzvceLGěy9viž5nezvejňhGZhemFu8yxmneovlilyis1ztPt؅my`ۨlenatdiv2mbp:pagebreak//body>FLISAFCIS[