Archiv článků

24.05.2011 16:36

otázka 28

8. Řízení oběžného majetku podniku. Řízení zásob, peněžních prostředků. Rozhodování v oblasti pohledávek.
24.05.2011 07:20

otázky 20; 24 a 30

20. Nepřímé daně - daňový systém 4. Obrat peněžních prostředků. Peněžní toky v podniku, možnost sledování peněžních toků. Platební schopnost podniku. 10. Vnitropodnikové finanční řízení. Řízení po linii výkonů. Řízení po linii vnitropodnikových útvarů. Základní nástroje vnitropodnikového finančního...
19.05.2011 13:11

otázka č. 14

14. Přístup finanční analýzy orientovaný na externí uživatele účetních informací
19.05.2011 12:10

otazka č. 26

6. Investice do podniku. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Zdroje financování podnikových investic.
19.05.2011 12:07

otazky 9 a 29

10. Účetní závěrka - příprava, sestavování, zveřejňování, ověřování. Výroční zpráva 9. Finanční cíle podniku, finanční strategie. Základní oblasti finanční politiky podniku.
16.05.2011 16:02

otazka č. 19

19. Přímé daně – zdaňování příjmů právnických osob
14.05.2011 20:38

nově přidána otázka bloku A, č.15

15. Přístup finanční analýzy orientovaný na potřeby mezipodnikové komparace ekonomické výkonnosti
12.05.2011 15:28

nově přidané otázky: 6 + 18

6. Vlastní a cizí zdroje financování aktiv (struktura, pracovní kapitál, likvidita podniku) 18. Přímé daně – zdaňování příjmů fyzických osob
10.05.2011 17:04

otázky blok B: 1-3; 5

1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování. 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby...
10.05.2011 16:25

otázky 5 (dokončení) a 17

5. Aktiva a jejich struktura, oceňování 17. Daňová soustava ČR

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová