Základní model řízení nákladů

Odpovídá situaci, kdy útvary hlavní činnosti zajišťují kompletní provedení jednoho druhu finálního výkonu – jedná se obvykle o hromadnou výrobu; náklady vznikající v útvaru hlavní činnosti se při jejich zobrazení v nákladovém účetnictví obvykle člení podle základních položek kalkulace (min. na náklady přímé a nepřímé a v podrobnějším sledování i na jednicové a režijní, případně v kombinaci se členěním na náklady variabilní a fixní. Náklady, které vznikají v útvarech servisních a správních činností, se sledují v rámci jednotlivých útvarů. Část těchto nákladů se formou interních výnosů a interních nákladů převádí na útvary hlavní činnosti.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

Společnost Zahrada a.s. vyrábí z odpadních plastových folií zatravňovací dlaždice EKO2000.

Útvar hlavní výroba

V měsíci dubnu podnik plánuje vyrobit 10 000 m2 dlaždic. Základní jednicový materiál, který se při výrobě zpracovává, představují plastové folie; na 1 m2 zatravňovacích dlaždic je stanovena norma spotřeby 12 kg folií, předem stanovená skladní cena folie je 5 Kč za kg. Variabilní náklady zahrnují dále jednicovou elektrickou energii a údržbu výrobního zařízení prováděnou pravidelně vždy po určitém počtu strojových hodin; předem stanovená výše těchto nákladů na 1 m2 je 8 Kč v případě jednicové energie a 2 Kč v případě údržby. Ostatní režijní náklady jsou fixní. Rozpočet fixních výrobních nákladů na měsíc duben činí 300 000 Kč a rozpočet fixních prodejních a správních nákladů na měsíc duben činí 85 000 Kč.

 

Operativní kalkulace 1 m2 zatravňovacích dlaždic na úrovni výrobních nákladů je následující:

 

Položka

Jednicový materiál 12 x 5

          60

Jednicová energie

            8

Jednicová údržba

            2

Variabilní náklady celkem

70

Podíl fixních nákladů (300 000 / 10 000)

30

Celkem plné náklady

100

 

Prodejní cena za 1 m2 je 150 Kč.

Nedokončená výroba se oceňuje na úrovni jednicového materiálu, hotové výrobky se oceňují na úrovni plných nákladů výroby.

 

V dubnu byl počáteční zůstatek nedokončené výroby 10 m2 oceněný skutečnými náklady ve výši 570 Kč. Na skladě hotových výrobků bylo k 1. 4. 2 000 m2 dlaždic oceněných skutečnými náklady ve výši 190 000 Kč.

Ve sledovaném období bylo na sklad hotových výrobků odvedeno 10 500 m2 , prodáno bylo 11 000 m2 a konečný zůstatek nedokončené výroby je 11 m2.

 

Skutečně vynaložené prvotní náklady v dubnu

 

Položka

Jednicový materiál

628 000

Jednicová energie

81 300

Opravy a údržba variabilní

20 500

Fixní výrobní náklady

261 800

Fixní správní a prodejní náklady

82 400

 

a) zobrazení uvedených skutečností v nákladovém účetnictví a zjištění hospodářského výsledku podniku

 

1) vynaložení skutečných nákladů dle tabulky v zadání

 

Účetní operace

částka

MD / D

1) vynaložení skutečných nákladů dle tabulky v zadání

1a) jednicový materiál

628 200 Kč

Nedokončená výroba (jednicový materiál) / Spojovací účet

 

1b) jednicová energie

81 300 Kč

Nedokončená výroba (ostatní náklady) / Spojovací účet

1c) variabilní opravy

20 500 Kč

Nedokončená výroba (ostatní náklady) / Spojovací účet

1d) fixní výrobní náklady

261 800 Kč

Nedokončená výroba (ostatní náklady) / Spojovací účet

1e) Fixní spr. a prod.

82 400 Kč

Náklady na prodej správu a řízení / Spojovací účet

2) Zúčtování jednicového materiálu na dokončené výkony (628 200 + 570) / (10 500 + 11) = 59,82 x 10 500

628 112 Kč

Hotové výrobky / Nedokončená výroba (jednicový materiál)

3) Zúčtování ostatních nákladů na dokončené výkony (81 300 + 20 500 + 261 800)

363 600 Kč

Hotové výrobky / Nedokončená výroba (ostatní náklady)

4) Vyskladnění prodaných výkonů ((190 000 + 628 112 + 363 600) / 12 500) x 11 000

1 039 907 Kč

Náklady na prodané výkony / Hotové výrobky

Výnosy z prodeje (11 000 x 150)

1 650 000 Kč

Spojovací účet / Výnosy z prodeje

 

zpět na Kalkulační systém a jeho využití v řízení

zpět na úvodní stránku