Stupňová metoda

Také stupňová metoda obdobně jako fázová řeší problematiku předávání výkonů mezi jednotlivými útvary podniku. Výstupy jednotlivých stupňů mají (na rozdíl od fázové metody) charakter polotovarů, které mohou být spotřebovány v dalších útvarech podniku nebo prodány externím odběratelům.

 

Náklady hlavní činnosti se sledují podle jednotlivých stupňů a kalkulačních položek. Součástí nákladů těchto útvarů jsou i spotřebované polotovary jiných útvarů, které se na rozdíl od fázové metody stávají předmětem druhotného zobrazení mezi předávajícím a přejímajícím útvarem.

Dokončené výkony se v hodnotovém i naturálním vyjádření předávají na sklad polotovarů nebo hotových výrobků. V jednotlivých stupních vzniká i nedokončená výroba, která se opět zjišťuje intervalově z operativní evidence nebo inventurou.

Předmětem kalkulace jsou kromě finálních výkonů i polotovary, které představují samostatnou kalkulační položku návazných stupňů.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

Firma LIMO vyrábí ovocné nápoje. Výroba probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni se vyrábí koncentrát, který se plní do desetilitrových sudů. Ve druhém stupni se koncentrát ředí vodou a plní do litrových lahví. Z jednoho sudu se vyrobí 50 lahví. Koncentrát se také prodává přímo zákazníkům.

Předpokládejme, že v měsíci únoru se vyráběl jeden druh koncentrátu a jeden druh nápoje a že není žádná nedokončená výroba. V prvním stupni se vyrobilo 505 tis. sudů koncentrátu, 402 tis. sudů koncentrátu se spotřebovalo ve druhém stupni a 102 tis. sudů koncentrátu se prodalo. Ve druhém stupni se vyrobilo 20 100 tis. lahví nápoje a prodalo se 20 000 tis. lahví. Cena fakturovaná odběratelům je 250 Kč za jeden sud s koncentrátem a 15 Kč za jednu láhev nápoje.

 

Operativní kalkulace na jeden sud koncentrátu

Jednicový materiál                                     50 Kč

Jednicová energie                                       10 Kč   

Ostatní VN                                                 20 Kč

Celkem VN                                                 80 Kč

Fixní náklady                                              20 Kč

Celkem polotovar                                     100 Kč  

Podíl fixních nákladů vychází z rozpočtu fixních nákladů ve výši 10 000 tis. Kč a plánovaného objemu 500 tis. sudů.

 

Operativní kalkulace na jednu láhev nápoje

Jednicový materiál                                   2,00 Kč

Jednicová energie                                     2,50 Kč   

Ostatní VN                                               0,50 Kč

Celkem VN                                               5,00 Kč

Fixní náklady                                            1,00 Kč

Celkem polotovar                                     6,00 Kč  

Podíl fixních nákladů vyplývá z rozpočtu fixních nákladů ve výši 20 000 tis. Kč a plánovaného objemu výkonů 20 000 tis. lahví

 

Skutečně vynaložené náklady

Položka

Výroba koncentrátu tis. Kč

Příprava nápoje a plnění do lahví tis. Kč

Jednicový materiál

25 258

39 840

Jednicová energie

5 024

10 085

Ostatní VN

10 125

0

Celkem VN

40 407

49 925

Fixní náklady

9 984

19 895

Celkem

50 391

69 820

 

a) zobrazení v nákladovém účetnictví

1. zúčtování externích nákladů na jednotlivé útvary

2. výroba koncentrátu a převedení na sklad polotovarů => 50 391 tis. Kč

3. spotřeba polotovarů na výrobu nápojů 50 391/505 x 402 => 40 113 tis. Kč

4. převod lahví na sklad hot. výrobků = 40 113 + 39 840 + 10 085 + 19 895 => 109 933 tis. Kč

5a) vyskladnění lahví = (109 933/402 x 50) x 20 000 tis.  => 109 386,07 tis. Kč

5b) výnosy z prodeje lahví = 15 x 20 000 tis.  => 300 000 tis. Kč

6a) vyskladnění koncentrátu = 50 391 / 505 x 102 => 10 178 tis. Kč

6b) výnosy z prodeje koncentrátu = 250 x 102 tis. => 25 500 tis. Kč

b) výsledná kalkulace koncentrát

Položka

1000 Kč na 505 tis. sudů

Kč na 1 sud

(1)

(2) = (1)/505

Jednicový materiál

25 258

50,02

Jednicová energie

5 024

9,95

Ostatní VN

10 125

20,05

Celkem VN

40 407

80,02

Fixní náklady

9 984

19,77

Celkem

50 391

99,79

 

b) výsledná kalkulace nápoj

Položka

1000 Kč na 20 100 tis. lahví

Kč na 1 lahev

(1)

(2) = (1)/20 100

Polotovar 99,79 x (20 100/50)

40 116

2,00

Jednicový materiál

39 840

1,98

Jednicová energie

10 085

0,50

Ostatní VN

0

0,00

Celkem VN

49 925

4,48

Fixní náklady

19 895

0,99

Celkem

69 820

5,47

 

 

 

zpět na Kalkulační systém a jeho využití v řízení

zpět na úvodní stránku