Zakázková metoda

Zaměřuje se zejména na sledování hodnotových parametrů jednotlivých individuálních výkonů – zakázek. Zakázky mohou mít charakter jedinečných, neopakovaných výkonů (zejména různé služby, stavebnictví), ale i opakovaně prováděných výkonů, u nichž je třeba znát náklady konkrétního výkonu.

Externí a interní náklady na hlavní činnost se sledují a vyhodnocují podle jednotlivých zakázek. Přímé náklady zakázek se již v okamžiku vzniku přiřazují jednotlivým zakázkám. Náklady nepřímé ve vztahu k jednotlivým zakázkám se kumulují na účtech režijních nákladů.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

Firma AERO vyrábí trenažéry pro sportovní letadla. Jedná se o zakázkový charakter výroby a na začátku měsíce května byly rozpracovány dvě zakázky 201/01 a 202/01. Zakázka 201/01 zahrnuje výrobu 2 trenažérů TB-4 a byla v květnu dokončena. Oba trenažéry se prodaly za 475 000 Kč za kus. Zakázka 202/01 představuje výrobu 5 trenažérů WS-2 a jejich výroba bude pokračovat i v dalším období. Zároveň byly zahájeny práce na zakázce 203/01 – 4 trenažéry GM-7.

Přímé náklady se sledují od okamžiku jejich vynaložení podle jednotlivých zakázek. Nepřímé náklady se kumulují na kalkulačním účtu Nepřímé náklady a jednou za měsíc se alokují podle počtu hodin přímé práce na jednotlivé zakázky. Nedokončená výroba i hotové výrobky se oceňují ve skutečných plných nákladech.

 

Skutečně vynaložené náklady v květnu (Kč)

Položka

Zakázka

201/01

202/01

203/01

Celkem

Přímý materiál

60 000

72 000

45 000

177 000

Přímé mzdy

113 000

107 800

65 000

285 800

Ostatní přímé náklady

36 500

24 300

18 600

79 400

Přímé náklady celkem

209 500

204 100

128 600

542 200

Nepřímé náklady

 

 

 

256 000

Počet hodin přímé práce

520

505

255

1 280

Alokované nepřímé náklady

104 000

101 000

51 000

256 000

Celkem přímé a nepřímé náklady

313 500

305 100

179 600

798 200

 

Počáteční zůstatky na účtech nedokončené výroby byly k 1. 5. následující:

Zakázka 201/01

Přímý materiál

95 000 Kč

Přímé mzdy

162 000 Kč

Ostatní přímé náklady

26 000 Kč

Přímé náklady celkem

283 000 Kč

Nepřímé náklady

267 000 Kč

 

Zakázka 202/01

Přímý materiál

45 000 Kč

Přímé mzdy

130 000 Kč

Ostatní přímé náklady

20 000 Kč

Přímé náklady celkem

195 000 Kč

Nepřímé náklady

187 000 Kč

a) zobrazení v nákladovém účetnictví a zjištění hospodářského výsledku podniku:

1. Zúčtování skutečných externích nákladů na jednotlivé zakázky

1a) Spotřeba přímého materiálu na zakázku 201/01

60 000 Kč

1b) Spotřeba přímých mezd na zakázku  201/01

113 000 Kč

1c) Ostatní přímé náklady zakázka 201/01

36 500 Kč

1d) Spotřeba přímého materiálu na zakázku 202/01

72 000 Kč

1e) Spotřeba přímých mezd na zakázku 202/01

107 800 Kč

1f) Ostatní přímé náklady zakázka 202/01

204 300 Kč

1g) Spotřeba přímého materiálu na zakázku 203/01

45 000 Kč

1h) Spotřeba přímých mezd na zakázku 203/01

65 000 Kč

1i) Ostatní přímé náklady zakázka 203/01

128 600 Kč

1j) Nepřímé náklady

256 000 Kč

 

2. Alokace nepřímých nákladů na jednotlivé zakázky

2a) Zakázka 201/01=> (256 000 / 1280) x 520

104 000 Kč

2b) Zakázka 202/01 => 200 x 505

101 000 Kč

2c) Zakázka 203/01 => 200 x 255

51 000 Kč

 

3. Zúčtování dokončené zakázky 201/01 ve skutečných nákladech na sklad hotových výrobků

3a)Přímé náklady

492 500 Kč

3b)Nepřímé náklady

371 000 Kč

 

4. Prodej výkonů z dokončené zakázky 201/01

4a)Převod nákladů zakázky do nákladů na prodej

863 500 Kč

4b)Faktura odběrateli na zakázku 201/01

950 000 Kč

 

Za účelem snadnějšího zjišťování výsledné kalkulace se účty nedokončené výroby člení analyticky i podle jednotlivých kalkulačních položek. V příkladu z důvodu jednoduššího zobrazení rozlišujeme pouze náklady přímé a nepřímé.

 

b) výsledná kalkulace na 1 trenažér TB-4

Zakázka 201/01

Položka

Celkové náklady

Náklady na 1 ks

Přímý materiál

155 000 Kč

77 500 Kč

Přímé mzdy

275 000 Kč

137 500 Kč

Ostatní přímé náklady

62 500 Kč

31 250 Kč

Přímé náklady celkem

492 500 Kč

246 250 Kč

Nepřímé náklady

371 000 Kč

185 500 Kč

Celkem

863 500 Kč

431 750 Kč

 

zpět na Kalkulační systém a jeho využití v řízení

zpět na úvodní stránku