Alokační fáze přiřazování nákladů

využití metod alokace závisí na vazbách mezi útvary – přiřazování nákladů probíhá v řadě na sebe navazujících alokačních fází

Početně technický postup přiřazování nákladů mezi útvary:

  • První fáze: přiřazení nákladů objektu alokace, který je vyvolal (jednice výkonu, druh výkonu, útvar…)
  • Návazné fáze – přerozdělování nákladů mezi objekty s cílem:

-          Přerozdělit náklady útvarů servisní činnosti na ostatní útvary

-          Přerozdělit náklady útvarů hlavní činnosti na externí výkony

-          Případně přerozdělit náklady útvarů správy a řízení útvarům hlavní činnosti

 

Příklad

Firma REES, která se věnuje poradenské činnosti v oblasti vývoje a implementace software je rozčleněna do následujících útvarů:

Vývoj software (hlavní činnost)

Implementace software (hlavní činnost)

Správa budov (servisní činnost)

Správa sítě a údržba hardware – IT (servisní činnost)

Správa a řízení (správní činnost)

 

Útvar

Skutečně vynaložené náklady v tis. Kč

Vývoj software

12 450

Implementace software

13 560

Správa budov

7 200

Správa sítě a údržba hardware (IT)

8 400

Správa a řízení

2 500

Celkem

44 110

 

Další informace o struktuře nákladů:

Útvar

Podíl na pronajímaných prostorách

Počet hodin práce IT

Počet hodin přímé práce

Vývoj software

0,45

400

9 400

Implementace software

0,30

500

10 600

Správa budov

X

X

X

Správa sítě a údržba hardware (IT)

0,15

X

X

Správa a řízení

0,10

100

X

Celkem

1

1 000

X

 

Náklady na správu budov (nájemné) se alokují mezi útvary podle podílu na pronajatých prostorách, náklady na IT podle počtu hodin práce vykonávané pro jednotlivé útvary a náklady na správu a řízení na útvary hlavní činnosti podle počtu hodin přímé práce.

 

Zjištění skutečných nákladů na 1 hodinu práce pracovníka na vývoji software a na 1 hodinu práce implementátora:

 

a) alokace nákladů útvaru Správa budov mezi ostatní útvary:

Správa budov = 7 200 => alokace dle podílu na pronajatých prostorách: 0,45 x 7200 + 0,30 x 7200 + 0,15 x 7 200 + 0,10 x 7200 = 3 240 + 2 160 + 1 080 + 720

 

Útvar

Podíl na pronajímaných prostorách

Náklady na nájemné tis. Kč

Ostatní vynaložené náklady tis. Kč

Celkem tis. Kč

Vývoj software

0,45

3 240

12 450

15 690

Implementace software

0,30

2 160

13 560

15 720

IT

0,15

1 080

8 400

9 480

Správa a řízení

0,10

720

2 500

3 220

Celkem

1,00

7 200

36 910

44 110

 

b) alokace nákladů útvaru Správa sítě a údržba hardware mezi ostatní útvary:

Správa sítě a údržba hardware (IT) =9 480 => 9 480/1 000 = 9,48 x 400 + 9,48 x 500 + 9,48 x 100  = 3 792 + 4 740 + 948

Útvar

Počet hodin IT

Náklady na IT tis. Kč

Ostatní vynaložené náklady tis. Kč

Celkem tis. Kč

Vývoj software

400

3 792

15 690

19 482

Implementace software

500

4 740

15 720

20 460

Správa a řízení

100

948

3 220

4 168

Celkem

1000

9 480

34 630

44 110

 

c) alokace útvaru Správa a řízení na útvary hlavní činnosti:

Správa a řízení = 4 168 => 4 168/20 000 = 0,2084 x 9 400 + 0,2084 x 10 600 = 1 959 + 2 209

Útvar

Počet hodin přímé práce

Náklady na správu a řízení tis. Kč

Ostatní vynaložené náklady tis. Kč

Celkem tis. Kč

Vývoj software

9 400

1 959

19 482

21 441

Implementace software

10 600

2 209

20 460

22 669

Celkem

20 000

4 168

39 942

44 110

 

d) zjištění nákladů na 1 hodinu práce na implementaci a vývoji software:

vývoj software => 21 441/9 400 =  2,281 tis. Kč = 2281 Kč

implementace => 22 669/10 600 = 2,139 tis. Kč = 2139 Kč

 

 

Odlišnost v přiřazování nákladů útvarům dle stanovených cílů jejich existence

 

 

zpět na Informační nástroje pro řízení po linii výkonu

zpět na úvodní stránku