Odlišnost v přiřazování nákladů útvarů dle stanovených cílů jejich existence

 

Pro přiřazování společných nákladů útvarů či podniku, které vznikají bez příčinných souvislostí ke konkrétním činnostem a výkonům (náklady na správu a řízení), nákladů útvarů s obtížně měřitelnými přínosy (některé servisní činnosti, strategické náklady), je zásadní rozhodnutí managementu o způsobu úhrady těchto nákladů.

 

Příklad – pokračování předchozího příkladu

Rozšířené informace:

V souvislosti s přípravou strategických plánů na nejbližší střednědobé období se vrcholové vedení rozhodlo, že pracovníci útvaru vývoj software budou v nejbližších třech letech věnovat většinu své kapacity (80%) výzkumu nových postupů řešení, jejich vývoji a aplikaci, a pouze okrajově, v rámci zakázek útvaru Implementace software se budou věnovat řešení konkrétních projektů pro zákazníky (20%, tj. 1880 h):

 Útvary firmy REES budou od příštího období rozděleny takto:

  • Vývoj software: 80% kapacity – strategická činnost, 20% kapacity hlavní činnost (1880 h bude věnováno na řešení zakázek útvaru Implementace software)
  • Implementace software (hlavní činnost)
  • Správa budov (servisní činnost)
  • Správa sítě a údržba software (servisní činnost)
  • Správa a řízení (správní činnost)

 

Útvar

Skutečně vynaložené náklady v tis. Kč

Vývoj software

12 450

Implementace software

13 560

Správa budov

7 200

Správa sítě a údržba hardware (IT)

8 400

Správa a řízení

2 500

Celkem

44 110

 

a) alokace nákladů útvaru Správa budov mezi ostatní útvary:

Správa budov = 7 200 => alokace dle podílu na pronajatých prostorách: 0,45 x 7200 + 0,30 x 7200 + 0,15 x 7 200 + 0,10 x 7200 = 3 240 + 2 160 + 1 080 + 720

 

Útvar

Podíl na pronajímaných prostorách

Náklady na nájemné tis. Kč

Ostatní vynaložené náklady tis. Kč

Celkem tis. Kč

Vývoj software

0,45

3 240

12 450

15 690

Implementace software

0,30

2 160

13 560

15 720

IT

0,15

1 080

8 400

9 480

Správa a řízení

0,10

720

2 500

3 220

Celkem

1,00

7 200

36 910

44 110

 

b) alokace nákladů útvaru Správa sítě a údržba hardware mezi ostatní útvary:

Správa sítě a údržba hardware (IT) =9 480 => 9 480/1 000 = 9,48 x 400 + 9,48 x 500 + 9,48 x 100  = 3 792 + 4 740 + 948

Útvar

Počet hodin IT

Náklady na IT tis. Kč

Ostatní vynaložené náklady tis. Kč

Celkem tis. Kč

Vývoj software

400

3 792

15 690

19 482

Implementace software

500

4 740

15 720

20 460

Správa a řízení

100

948

3 220

4 168

Celkem

1000

9 480

34 630

44 110

 

c) alokace 80% nákladů útvaru Vývoj software útvaru Správa a řízení a  20% útvaru Implementace software => 19482 x 0,20 + 19482 x 0,80 = 3 896,4 + 15 585,6

Útvar

Podíl na využití kapacity útvaru Vývoj software

Náklady na Vývoj software tis. Kč

Ostatní vynaložené náklady tis. Kč

Celkem tis. Kč

Implementace software

20%

3 896,40

20 460

24 356,40

Správa a řízení

80%

15 585,60

4 168

19 753,60

Celkem

1000

9 480

24 628

44 110,00

 

d) alokace nákladů útvaru Správa a řízení dle počtu hodin přímé práce:

náklady na 1 hod správy a řízení => 19 753,60 / (10600 + 1880) = 1,5828205

Útvar

Počet hodin přímé práce

Náklady na správu a řízení

Ostatní vynaložené náklady tis. Kč

Celkem tis. Kč

Implementace software

12 480

19 753,60

24 356,40

44 110,00

Celkem

12 480

19 753,60

24 356,40

44 110,00

 

Náklady na 1 hod práce na implementaci software = 44 110 / 12480 = 3534,60 Kč

 

zpět na Alokační fáze

zpět na úvodní stránku