Kalkulace - přiřazování nepřímých nákladů dělením z poměrovými čísly

Metoda kalkulace dělením s poměrovými čísly přiřazuje společné náklady výkonům na základě jejich vztahu k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou nákladovou náročnost konkrétních výkonů na společné nepřímé náklady.

 

Příklad

Zadání stejné jako u metody přiřazování nákladů prostým dělením.

…Při kalkulaci nákladů jednotlivých druhů poskytovaných služeb zákazníkům vzal ředitel auditorské společnosti v úvahu skutečnost, že na základě jeho profesního odhadu je hodina Daňového poradenství dvojnásobně náročnější na společné náklady než hodina Vedení účetnictví a Auditu.

 

Plné náklady 1 hod. tří základních druhů výkonů pomocí metody dělením s poměrovými čísly:

 

 

Vedení účetnictví

Daňové poradenství

Audit

Celkové výkony (hod)

13 600

1 700

10 200

Poměrové číslo

1

2

1

Počet přepočtených jednic

13 600

3 400

10 200

Nepřímé náklady /přepočtená jednice (18 360 000 / 270200)

675

675

675

Nepřímé náklady / hod

675

1 350

675

 

Kalkulace plných nákladů 1 hod. výkonu

Položka v kalkulaci

Vedení účetnictví

Daňové poradenství

Audit

Přímé mzdy

230

530

400

Nepřímé náklady

675

1 350

675

Celkem

905

1 880

1 075

 

Jak lze zdokonalit metodu kalkulace:

Před přiřazováním společných nepřímých nákladů třem základním druhům výkonů auditorské společnosti je vhodné zajistit podrobnější členění významných společných nákladů v nákladovém účetnictví. Podrobnější analytická evidence poskytne více informací o výši přímých nákladů tří základních druhů poskytovaných služeb. Tím bude možné nejen zvýšit podíl přímých nákladů v kalkulaci výkonů, ale i porovnat a vyhodnotit přiměřenost výše spotřeby některých nákladových druhů u konkrétních pracovníků (náklady na telefon, náklady na provoz automobilů, cestovné…). Podrobnější informace pro kalkulaci nákladů jednotlivých druhů výkonů, ale zejména podklady pro hodnocení nákladové náročnosti činnosti konkrétních pracovníků.

 

 

zpět na Informační nástroje pro řízení po linii výkonu

zpět na úvodní stránku