Kalkulace - přirážková metoda

Využívá pro přiřazování společných nepřímých nákladů výkonům hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny, klíče.

 

Podle počtu rozvrhových základem ne možné rozlišit:

·         sumační přirážkovou kalkulaci – využití jedné základy

·         diferencovanou přirážkovou kalkulaci – využití různých rozvrhových základen podle analýzy vztahu nákladů, základen a výkonů

 

Podle charakteru je možné rozlišit:

  • naturální rozvrhové základny – výpočet sazby režie (Kč/naturální jednotka); sazba nepřímých nákladů =  nepřímé režijní náklady / rozvrhová základna
  • peněžní rozvrhové základny – výpočet přirážky v procentuálním vyjádření; procento přirážky nepřímých režijních nákladů = (nepřímé režijní náklady / rozvrhová základna v Kč) x 10

 

Příklad

Předmětem činnosti společnosti Outdoor a.s. je šití spacích pytlů. Ve sledovaném období společnost vyráběla a prodávala 3 druhy spacích pytlů EXTREM, KLASIK a ULTRALIGHT. Jednotlivé výrobky se liší především použitými materiály a dobou výroby, která zahrnuje samotné šití na šicích strojích, dále přípravné, pomocné a dokončovací práce. Distribuce všech výrobků je stejně náročná, náklady ovlivňuje počet uskutečněných dodávek prodejcům sportovního zboží a sportovním klubům. V následující tabulce jsou uvedeny informace o výrobě a prodeji v únoru 2007.

Položka

EXTREM

KLASIK

ULTRALIGHT

Objem prodeje v ks

500

800

450

Objem výroby v ks

520

850

480

Počet hodin jednicové práce celkem (h)

2 000

1 800

1 300

Počet dodávek odběratelům

80

160

160

 

V následující tabulce jsou uvedeny informace o skutečně vynaložených nákladech v únoru 2007.

Položka

EXTREM

KLASIK

ULTRALIGHT

Celkem

Spotřeba jednicového materiálu ve výrobě celkem (Kč)

450 000

420 000

95 000

965 000

Jednicové mzdové náklady celkem (Kč)

192 000

167 500

89 000

448 500

Nepřímé náklady na výrobu (Kč)

 

 

 

408 000

Nepřímé náklady na distribuci (Kč)

 

 

 

120 000

 

Alokace nepřímých nákladů mezi jednotlivé výrobky, výše nákladů na jednotlivé výrobky v únoru 2007:

 

Nepřímé náklady útvaru Výroba lze alokovat podle počtu hodin jednicové práce ((408 000 / (2000 + 1800 + 1300) => náklady na 1hod práce).

Nepřímé náklady útvaru Distribuce lze alokovat podle počtu dodávek odběratelům, neboť závisejí na uskutečněných dodávkách ((120 000 / 80 + 160 + 160) => náklady na jednu dodávku).

 

Položka

EXTREM

KLASIK

ULTRALIGHT

Spotřeba jednicového materiálu ve výrobě celkem (náklady celkem/objem výroby)

865,38

494,12

197,92

Jednicové mzdové náklady (mzdové náklady / objem výroby)

369,23

197,06

185,42

Nepřímé náklady na výrobu (Kč) => (80 x počet hodin) /objem výroby

307,69

169,41

216,67

Nepřímé náklady na distribuci (Kč) => (300 x objem dodávek) / objem prodeje

48

60

106,67

Celkem

1 590,30

920,59

706,68

 

zpět na Informační nástroje pro řízení po linii výkonu

zpět na úvodní stránku