Kalkulace - přiřazování nepřímých nákladů prostým dělením

 

Metoda kalkulace dělením přiřazuje náklady výkonům na základě vztahu společných nákladů k množství (počtu) kalkulačních jednic odlišných druhů výkonů. Jednotka množství výkonů je vhodným kritériem pro přiřazování nákladů, pokud útvar zajišťuje výkony, které jsou z hlediska nákladové náročnosti relativně ekvivalentní.

 

Příklad

Ředitel auditorské společnosti Audit se zabývá otázkou, jaká je plná nákladová náročnost jedné hodiny tří základních druhů výkonů (služeb), které poskytuje zákazníkům – Vedení účetnictví, Audit, Daňové poradenství. Přitom má k dispozici tyto údaje:

 

Skutečné nepřímé náklady za rok 200x

Položka

Celkem

Spotřeba materiálu

50 000

Nájemné1

1 000 000

Odpisy technologického zařízení

3 600 000

Provoz automobilů

11 500 000

Náklady na telefon

250 000

Cestovné

200 000

Ostatní nakupované služby

60 000

Celkové nepřímé mzdové náklady2

1 700 000

Celkem

18 360 000

 

1  V této položce jsou zahrnuty veškeré související náklady (topení, osvětlení, úklid).

2  Celkové mzdové náklady jsou uvedeny včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění a náhrad za dovolenou.

 

Přímé mzdové náklady připadající na:

Vedení účetnictví

3 128 000

Daňové poradenství

901 000

Audit

4 080 000

Celkem

8 109 000

 

Dále ředitel předpokládá, že celkový počet výkonů ve sledovaném období (vyfakturovaných hodin zákazníkům) dosáhne alespoň takové výše jako v loňském roce:

  • 13 600 hodin Vedení účetnictví
  • 1 700 hodin Daňové poradenství
  • 10 200 hodin Auditu

 

Plné náklady 1 hodiny tří základních druhů výkonů zjištěné pomocí metody přímého dělení:

 

Celkový počet hodin => 13 600 + 1 700 + 10 200 = 25 500

Celkové společné (nepřímé) náklady => 18 360 000

Nepřímé náklady/hod => 18 360 000 / 25 500 = 720

 

 

Vedení účetnictví

Daňové poradenství

Audit

Přímé mzdy

3 128 000

901 000

4 080 000

Celkové výkony

13 600

1 700

10 200

 

Kalkulace plných nákladů 1 hod. výkonu

Položka v kalkulaci

Vedení účetnictví

Daňové poradenství

Audit

Přímé mzdy

230

530

400

Nepřímé náklady

720

720

720

Celkem

950

1 250

1 120

 

Interpretace výsledků:

Je pravděpodobné, že základní předpoklad použití metody prostého dělení, tzn. stejná nákladová náročnost odlišných druhů výkonů, není v případě auditorské firmy splněna. Kalkulace nepřímých nákladů jedné hodiny tří rozdílných činností (vedení účetnictví, daňové poradenství a audit) je při použití této nejjednodušší metody přiřazení nákladů zkreslena.

 

zpět na Informační nástroje pro řízení po linii výkonu

zpět na úvodní stránku