Využité a nevyužité fixní náklady

Kapacita – vyjadřuje maximální objem výkonů, které je možné při dané výši fixních nákladů v určitém časovém intervalu vytvořit. Největší rozsah vyjadřuje teoretická kapacita (maximální možný objem výkonů), dosažení teoretické kapacity je nereálné a její úroveň je třeba snížit na praktickou kapacitu.

 

Fixní náklady využité – odpovídají skutečnému využití kapacity

Fixní náklady nevyužité – představují podíl fixních nákladů vztahující se k nevyužité kapacitě = v extrémním případě nulového využití jsou kapacity (nulová výroba) jsou všechny fixní náklady nevyužité

 

Stanovení výše využitých a nevyužitých fixních nákladů

FNN = (QM – QS) x FN/QM

 

FNN ……….. nevyužité fixní náklady

QM………… objem výkonů při maximálním využití kapacity

QS…………. skutečný objem výkonů

 

FNV = QS x FN/QM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

Aquaarena Zdraví a.s. má otevřeno denně od 10 do 20 hodin. V roce je otevřeno přibližně 350 dní (15 dní je zavřeno z technických důvodů či kvůli svátkům). Maximálně může využívat aquaarenu najednou 150 lidí. Roční výše fixních nákladů v roce 2006 (nájemné, odpisy, mzdové náklady, marketing, atd.) činila 52 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byla aquaarena v roce 2006 v provozu 342 dní po celou otevírací dobu, navštívilo ji 182 380 lidí, kteří zde strávili celkem 342 184 hodin.

 

Výpočet využitých a nevyužitých fixních nákladů:

a) výpočet maximální kapacity: 350 x 10 x 150 = 525 000 hodin

b) celkové fixní náklady = 52 000 tis. Kč

c) skutečné využití kapacity = 342 184 hodin

 

Využité fixní náklady = 342 184 x 52 000/525 = 33 892,510 tis. Kč

Nevyužité fixní náklady = (525 000 – 342 184) x 52 000/525 = 18 107,49 tis. Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zpět na Základní souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku

zpět na úvodní stránku