13. Finanční analýza - podstata, účel, metody

Předmět, účel a zdroje FA
  Metody FA