Družstvo

 

Družstvo je právní subjekt, který vzniká za účelem podnikání nebo uspokojení hospodářských či sociálních potřeb svých členů.

 

Založení družstva

K založení družstva je zapotřebí minimálně dvou právnických nebo pěti fyzických osob. Minimální výše základního vkladu při vzniku je 50 000 Kč, kdy je potřeba složit alespoň polovinu vkladu a zbývající část mohou splatit do tří let.

 

Orgány družstva, hospodaření

  • Vrcholným orgánem družstva je členská schůze, tvořená všemi členy družstva; družstvo řídí a zastupuje představenstvo; ze zákona je vytvořen kontrolní orgán, kterým je kontrolní komise.
  • Vytvořený zisk si společníci rozdělují mezi sebou podle výše vloženého vkladu
  • Družstvo při svém vzniku musí zřídit tzv. nedělitelný fond, do kterého odvede určitou část svého kapitálu a pravidelně každý rok při vytvoření zisku odvést i jeho část. Pak v případě, že družstvo nevytvoří zisk, ale vykáže v určitém roce ztrátu, slouží ke krytí ztrát právě nedělitelný fond.

 

Výhody družstva

  • Nízká výše základního kapitálu
  • Omezené ručení členů
  • Zajištění kontinuity podnikání

 

Nevýhody družstva

  • Minimálně pět členů
  • Komplikovanější právní regulace

 

 

zpět na: 1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva

zpět na úvodní stránku