Podniky jednotlivce

 

Charakteristické rysy malých podniků jednotlivce

 • Nezávislé vedení spojené s vlastnictvím jedné osoby
 • Relativně omezená členitost produkce
 • Relativně omezené kapitálové zdroje
 • Zaměření především na lokální trhy
 • Užívání jednoduchých systémů řízení
 • Malý podíl na trhu

                                                            

Podniky jednotlivce

 • Živnosti
 • Osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů – lékaři, lékárníci, tlumočníci, daňoví poradci – pro každou z činností platí samostatný zákon, ale pro všechny platí obecné podmínky; odbornou způsobilost prokazují podle svého zákona
 • Soukromě hospodařící zemědělci – provozují zemědělskou výrobu, jejich činnost je vymezena samostatným zákonem.

  

Výhody podniku jednotlivce

 • Snadno a rychle vznikají
 • Majitel volně disponuje celým ziskem po zdanění
 • Sám sobě šéfem
 • Daňové výhody
 • Podpora státu

 

Nevýhody podniku jednotlivce

 • Vysoké riziko spojené s neomezeným ručením za závazky – ručí i svým soukromým majetkem
 • Přílišná závislost na životních osudech podnikatele
 • Obtíže při získávání bankovních úvěrů
 • Omezené podnikatelské znalosti a zkušenosti
 • Obtíže při získávání vysoce kvalifikovaných pracovníků

 

zpět na: 1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva

zpět na úvodní stránku