Státní organizace

 

Státní organizace

  • Státní podnik – může ho založit pouze ministerstvo; podnik je vybaven a hospodaří s majetkem pořízeným ze státního rozpočtu, ale pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. V čele státního podniku stojí ředitel, kterého jmenuje příslušné ministerstvo a na jeho činnost dohlíží dozorčí rada
  • Organizační složky státu – rozpočtové organizace. Vykonávají činnosti, které musí stát zajistit, ale samy si na sebe nevydělají a stát je musí financovat. Patří sem soudy, vojsko, ministerstva… V případě, že by si složky nějaký příjem vytvořily, musí jej odvést do státního rozpočtu
  • Příspěvkové organizace – část svých výdajů hradí samy a na část jim přispívá stát ze státního rozpočtu. Patří sem divadla, televize, rozhlas…

Řídí se zákonem o státním podniku

 

Ostatní organizace – zvláštní formy podnikání – občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti

 

zpět na: 1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva

zpět na úvodní stránku