Základní znaky majetku a jeho charakteristika

Majetkem podniku se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli (firmě) a slouží k jeho podnikání.

Majetek členíme na dlouhodobý (investiční majetek) – stálá, fixní aktiva; oběžný majetek – oběžná aktiva a přechodná aktiva – položky přechodného charakteru mezi majetkem a náklady nebo výnosy.

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označována jako aktiva.

 

zpět na 2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování.

zpět na úvodní stránku