Zásoby, struktura zásob

 

Oběžný majetek – v podniku je přítomen v různých podobách:

  • oběžný majetek ve věcné formě – zásoby materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků, zásoby zboží…
  • oběžný majetek v peněžní podobě – peníze v hotovosti a na účtech, pohledávky, krátkodobé cenné papíry…

 

Jedna forma oběžného majetku přechází v jinou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se změní v nedokončené výrobky, ty v hotové výrobky, hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v peníze na účtech nebo v hotovosti – oběžný majetek je tedy neustále v pohybu a čím rychleji se obrací, tím za stejných podmínek přinese větší zisk.

 

Zásoby a jejich struktura

  • skladovaný materiál (suroviny – přecházejí do výrobku a tvoří jeho podstatu; pomocné látky – též přecházejí do výrobku, provozovací látky – do výrobku nepřecházejí; náhradní díly; obaly a obalové materiály
  • nedokončená výroba a polotovary (nedokončená výroba – produkty, které již prošly jedním nebo několika stupni výrobního procesu, ale nejsou finálním produktem; polotovary – v dalším výrobním procesu budou dokončeny nebo zkompletovány do podoby finálních výrobků
  • výrobky – předměty, které jsou určeny k realizaci mimo podnik, tj. k prodeji, nebo k využití uvnitř podniku
  • zvířata (mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, drobná zvířata (kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic…)
  • zboží – movité věci nabyté za účelem dalšího prodeje, pokud podnik s těmito věcmi obchoduje

 

 

zpět na 2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování.

zpět na úvodní stránku