Bod zvratu a jeho výpočet

Bod zvratu

Objem výroby q, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům (T = N)

 

Matematické odvození bodu zvratu

 

T = N

pq = F + bq

 

q(BZ) = F / (p – b)

 

p = (F / q) + b

 

bodu zvratu je dosaženo, když se cena rovná průměrným nákladům (tj. součtu fixních nákladů připadajících na jednotku produkce a variabilních nákladů na jednotku produkce).

Rozdíl mezi cenou výrobku p a jeho variabilními náklady b – příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku : ú = p – b; pq = F + bq => ú = F / q, což znamená, že bodu zvratu je dosaženo, když se příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku rovná fixním nákladům připadajícím na jednotku produkce. Zisku tedy může být dosaženo teprve tehdy, jestliže celkový příspěvek na úhradu pokryje celé fixní náklady.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

Čtvrtletní výrobní kapacita slévárenského závodu je 1320 t odlitků. Průměrná cena 1 t odlitků je 6250 Kč, fixní náklady jsou 1 180 000 Kč, variabilní náklady na 1 t činí 4 710 Kč.

 

Bod zvratu slévárenského průmyslu zjistíme dosazením do vzorce:

 

BZ = 1 180 000 / (6 250 – 4 710) = 766 t.

 

Vypočtený bod zvratu udává, že výroba závodu je ztrátová až do objemu výroby 766 tun za čtvrtletí. Tento objem výroby představuje využití výrobní kapacity závodu na 58% - tzv. kritické využití výrobní kapacity

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku