Cena v dokonalé a nedokonalé konkurenci

Rozlišujeme několik typů trhu

  • dokonale konkurenční trh – žádný z kupujících ani prodávajících nemá vliv na tržní cenu; konkurence je tím  silnější, čím větší počet podniků vyrábí výrobek
  • nedokonalá konkurencemonopolní konkurence (existuje více výrobců, kteří mohou cenu ovlivnit jen částečně); oligopolní konkurence (existuje několik výrobců, jejichž ceny závisejí nejen na objemu jejich výroby, ale i na ostatních konkurentech); čistý monopol (existuje jeden výrobce, který má silný vliv na cenu)

 

Cenová hladina

  • když jeden podnik zvýší cenu, nebudou u něj zákazníci nakupovat
  • když jeden podnik sníží cenu, sníží ceny i ostatní podniky a tím zabrání tomu, aby zákazníci nakupovali jen u něho

 

Cenové strategie

  • pasivní – firma mění cenu jenom v závislosti na inflaci
  • aktivní – manipulace s cenou za účelem dosažení maximálního zisku nebo za účelem ovládnutí trhu

 

Příklady aktivních cenových strategií

  • diferenciace ceny (podnik se chce odlišit od konkurence)
  • minimalizace nákladů
  • tržní orientace (rozdělení trhu na jednotlivé segmenty)

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku