Cena a hlavní faktory, které ji ovlivňují

Cena a faktory na ni působící:

 • Cena vyjadřuje hodnotu zboží v penězích, stanovuje ji obchodník a  výrobce
 • Cena je částka, za kterou se prodává zboží
 • Může nebo nemusí vyjadřovat hodnotu zboží
 • Používají ji všechny podnikatelské subjekty a je nezbytná pro jejich existenci
 • Určuje podíl firmy na trhu (monopol – konkurence)

 

Hlavní faktory ovlivňující cenu

 • Nabídka, poptávka
 • Náklady
 • Množstevní cena (rabaty)
 • Cena zastupitelného zboží (konkurence)
 • Cena doplňkového zboží (např. videokazety u videa)
 • Kvalita
 • Ostatní podmínky při prodeji – místo prodeje, doba prodeje, vybavenost prodejny, sezónní vlivy
 • Pohotovost při placení
 • Vztah k zákazníkovi (diferenciace ceny pro studenty, důchodce…)
 • Přechod některých činností na odběratele (reklama, balení)

 

Význam ceny

 • Slaďuje nabídku a poptávku
 • Alokační význam (umístění kapitálu do odvětví, která jsou progresivní)
 • Ovlivňuje sumu příjmů, kterou hodlá domácnost obětovat
 • Stanovení ceny je důležité pro existenci firmy

 

Druhy cen

 • Pořizovací cena
 • Reprodukční pořizovací cena
 • Cena na bázi vlastních nákladů
 • Reálná hodnota

 

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku