Kalkulační členění nákladů

 

Kalkulační členění nákladů nám říká, na co byly náklady vynaloženy (na které výrobky nebo služby).

  • Toto hledisko je pro podnik rozhodující, umožňuje zjistit rentabilitu (zisk) jednotlivých výrobků (služeb) a řídit výrobkovou strukturu, neboť jednotlivé výrobky přispívají různou měrou k tvorbě zisku podniku.
  • Je podkladem pro řadu dalších manažerských rozhodnutí, např. zda výrobek vyrobit nebo koupit, zda určitou činnost zajistit vlastními silami nebo zajistit dodavatelsky, pomáhá určit dočasnou minimální „ztrátovou“ cenu…
  • Přesně vymezený výkon je kalkulační jednicí.

 

Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme dvě skupiny nákladů:

  • Přímé náklady – přímo souvisejí s určitým druhem výkonu; jednicové náklady a ty režijní náklady, které s určitým výrobkem přímo souvisejí
  • Nepřímé náklady – souvisejí s více druhy výkonů a zabezpečují výrobu jako celek Režijní náklady, které jsou společné více druhům výrobků

 

Procesní účetnictví (Activity Based Accounting)

  • Účetnictví, které zajišťuje sledování nákladů podle jednotlivých činností – procesů.
  • Kalkulace na něm založené jsou nazývány:

-          Kalkulace podle dílčích činností (podle elementárních procesů)

-          Kalkulace ABC

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku