Plánování tržeb

Plán tržeb stanoví:

  • Předpokládané objemy prodejů (v naturálních jednotkách)
  • Příjmy z prodejů v Kč za období
  • Většinou podle jednotlivých výrobků a skupin zákazníků (odběratelů)

 

Plán tržeb vychází z marketingového průzkumu trhu

  • Poptávka (poptávková funkce) – objem prodejů x předpokládaná prodejní cena = předpokládané tržby v peněžních jednotkách
  • V úvahu se bere chování odběratelů (sezónní výkyvy), prodeje v minulých letech
  • Vypočtené tržby se porovnají s plánovanými náklady a zjistí se, zda bylo dosaženo předpokládaného zisku (bod zvratu)
  • Spojením plánu tržeb, nákladů a zisku dostáváme roční plán zisku a ztráty – plánovou výsledovku
  • Pokud plán nezajišťuje splnění stanovených cílů (výše zisku pro akcionáře, rentabilita vloženého kapitálu…), hledáme cestu ke zvýšení prodejů nebo ke snížení nákladů
  • SWOT analýza (silné, slabé stránky, příležitosti, hrozby) zkoumá: výrobky, výrobu, marketing, finance, řízení a organizaci podniku, konkurenci, sociální a politické faktory

 

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku