Provozní páka

 

  • Mechanizace, automatizace a robotizace zvyšují podíl fixních nákladů v celkových nákladech (tzv. substituce variabilních nákladů fixními)
  • Podíl fixních nákladů v celkových nákladech podniku charakterizuje tzv. provozní páka (operating leverage)
  • Je-li vysoký podíl fixních nákladů v celkových nákladech podniku, je běžné, že relativně malá změna v tržbách (objemu prodeje, resp. Výroby) způsobí velkou změnu v provozním zisku – to označujeme jako stupeň provozní páky a vyjadřujeme jej v procentech.
  • Stupeň provozní páky je definován jako procentní změna zisku vyvolaná jednoprocentní změnou prodaného množství: procentní změna zisku Z / procentní změna tržeb T = DZ / DT = ((Z1 – Z0) / Z0) / ((T1 – T0) / T0)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

příklad

máme dva podniky, které se liší pouze podílem fixních a variabilních nákladů (rozdíl je vyvolán různým stupněm mechanizace a automatizace, u podniku A je nízký, u podniku B vysoký). Fixní náklady podniku A jsou 200 000 Kč, podniku B 1 200 000 Kč. Variabilní náklady podniku A jsou 30 Kč/kus, podniku B 10 Kč/kus. Cena 40 Kč/kus Další údaje jsou v tabulce:

 

Prodáno kusů

Podnik A (tis. Kč)

Podnik B (tis. Kč

10 000

400

500

-100

400

1300

-900

20 000

800

800

0

800

1400

-600

30 000

1200

1100

100

1200

1500

-300

40 000

1600

1400

200

1600

1600

0

50 000

2000

1700

300

2000

1700

300

60 000

2400

2000

400

2400

1800

600

               

 

Zjištění stupně provozní páky u obou podniků: změna projede z 50 000 Ks na 50 500 (tj. změna o 1%):

§  Podnik A = ((305 – 300) / 300) / ((2020 – 2000) / 2000) = 0,016667 / 0,01 = 1,66%

§  Podnik B = ((315 – 300) / 300) / (( 2020 – 2000) / 2000) = 0,05 / 0,01 =  5%

 

Tj. v podniku A zvýšení prodeje o 1% zvýší zisk o 1,6%, v podniku B o 5%. Podnik B má více než třikrát vyšší stupeň provozní páky, tj. podnik B po překročení bodu zvratu (ten je ale při podstatně větším objemu prodejů než v podniku A) může rychle zvyšovat zisk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Stupeň provozní páky má však i negativní vliv, a to na riziko podnikání: platí, že čím je vyšší provozní páka podniku, tím je (ceteris paribus) vyšší i jeho podnikatelské riziko.
  • Při růstu výroby jsou na tom lépe podniky s vysokým stupněm provozní páky (s relativně vysokými fixními náklady) a při poklesu výroby (období recese) podniky s relativně vysokými variabilními náklady.

 

 

Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků

§  v určitém období je v řadě podniků jen část fixních nákladů peněžními výdaji

§  bod zvratu se pak posunuje směrem k bodu počátku (bodu 0)

§  pokud podnik operuje nad peněžním bodem zvratu, může přežívat i v období ztráty, aniž by byl ohrožen platební neschopností

§  k praktickému řízení toku peněz je nutný peněžní rozpočet.

 

 

 

graf: předpokládejme, že jen 40% fixních nákladů je peněžními výdaji a zbývajících 60% jsou nepeněžité náklady (např. odpisy). Graf ukazuje, že podnik může přežívat v období ztráty, pokud operuje nad peněžním bodem zvratu, aniž by byl ohrožen platební neschopností.

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku