Způsoby regulace cen v ČR

Zákon o cenách

 

Způsoby regulace

  • Úředně stanovené ceny – pevné ceny, maximální (benzín, dopravné), minimální ceny – v zemědělství
  • Věcné usměrňování cen – vzrostou-li ceny vstupů, nesmíme je všechny promítnout v cenách
  • Časové usměrňování cen – cena se nesmí měnit každý den
  • Cenové moratorium – zmrazení ceny; vláda má možnost zastavit prudké zvyšování cen na omezenou dobu, než najde nástroj, který by růstu cen zamezil

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku