Způsoby tvorby cen v tržní ekonomice

Tvorba cen (stanovení ceny)

 • Nákladový způsob: cena = náklady + zisk (dříve)
 • Pomocí zisku: cena – náklady = zisk
 • Cena – zisk = náklady (mělo by platit nyní)
 • Pomocí přirážky (maloobchod si připočte určité procento k ceně)
 • Sledování konkurence (u hromadného zboží)
 • Stanovení ceny podle vnímání zákazníka (např. doprava „zdarma“, která je ukryta v ceně

 

Hlavní cíle podniku při stanovení ceny

 • Dosažení zisku
 • Prodejnost výrobků
 • Získání nových zákazníků
 • Proražení na další trhy (i v zahraničí)
 • = > vede k maximalizaci tržní hodnoty firmy

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku