Finanční řízení, finanční rozhodování

Finanční řízení podniku

– primárním cílem strategického finančního řízení je maximalizace tržní hodnoty firmy při udržování dostatečné hodnoty likvidity podniku či při maximalizaci interních zdrojů financování. Maximalizace tržní hodnoty firmy => základní finanční cíl podnikání

Finanční rozhodování podniku

– probíhá při jednotlivých rozhodovacích procesech v následujících etapách:

·         Vymezení konkrétního finančního problému a stanovení finančního cíle

·         Analýza jednotlivých informací pro rozhodování

·         Stanovení možných kritérií pro rozhodování

·         Výběr nejvhodnějšího kritéria

·         Výběr optimální varianty dle nejvhodnějšího kritéria

·         Ověření vybrané varianty z hlediska zadaného cíle

 

TAHÁK =>

1 - FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ PROBLÉM => FINANČNÍ CÍL => ANALÝZA INFORMACÍ => MOŽNOSTI, KRITÉRIA => VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO KRITÉRIA => VÝBĚR VARIANTY DLE NEJVHODNĚJŠÍHO KRITÉRIA => OVĚŘENÍ VYBRANÉ VARIANTY

 

Dlouhodobé rozhodovací procesy podniku

  - mezi základní dlouhodobé rozhodovací procesy patří:

·         Rozhodování o velikosti podnikového kapitálu

·         Rozhodování o struktuře podnikového kapitálu

·         Rozhodování o struktuře podnikového majetku

·         Investiční rozhodování

·         Rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření po zdanění

·         Rozhodování o fúzích, likvidacích a zániku podniku

 

TAHÁK =>

2 - DLOUHODOBÉ ROZHODOVACÍ PROCESY PODNIKU

VELIKOST KAPITÁLU; STRUKTURA KAPITÁLU; STRUKTURA MAJETKU; INVESTICE; ROZDĚLENÍ VH; FÚZE, LIKVIDACE A ZÁNIK

 

PŘÍKLADY


PŘÍKLAD 1 - 1.3.1

Vypočítejte, jakou hodnotu musíme dnes uložit, abychom při úrokové sazbě 7% získali za 5 let částku 200 000 Kč.

Řešení => 200 000 x 1/(1+0,07)5 = 142 597,24 => 142 600 Kč

PŘÍKLAD 2 - 1.3.2

Vypočítejte, jakou částku získáme, jestliže budeme pravidelně po dobu 4 let spořit částku 10 000 Kč při úrokové sazbě 10%.

Řešení => 10 000 x ((1 + 0,1)4-1)/0,10 = 146 410 Kč => získáme 46 410 Kč

PŘÍKLAD 3 - 1.3.3

Vypočítejte velikost roční splátky úvěru podnikatele, jestliže velikost úvěru činí 500 000 Kč, úroková sazba 15% a předpokládá se splácení úvěru současně s úroky až do úplného umoření úvěru během 4 let

Řešení => 500 000 x ((1 + 0,15)4 x 0,15) / (1 + 0,15)4 – 1 = 175 132,68 => 175 000 Kč

 

 

 

zpět na Manažerské finance

zpět na úvodní stránku

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová