D - MARLIN

Marlin a.s. zvažuje otevření nové pobočky v nákupním centru Letňany. Nájem prodejních

prostor, mzdy personálu, energie a ostatní fixní režie činí 2 960 000 Kč ročně. Marlin a.s.

obchoduje s mysliveckými a loveckými potřebami. Obchodní politika firmy je stanovena tak,

že k nákupní ceně se přirazí 300% marže a vznikne konečná prodejní cena, která je nabízena

zákazníkovi.

1) Spočítejte (hodnotově) bod zvratu pobočky.

ŘEŠENÍ:

VZOREC: hodnotový bod zvratu = Fixní náklady / (1 – (variabilní náklady/tržby)

Fixní náklady = 2 960 000

Variabilní náklady = 1 (100%)

Tržby = 1 + 3 => 4 (100% + 300%)

Bod zvratu: 2 960 000/ (1 – (1/4) = 2 960 000 / (1 – 0,25) = 2 960 000 / 0,75 = 3 946 666,667

2) Jaké musí být tržby pobočky, pokud má dosáhnout ročního zisku před zdaněním 750 000,-?

ŘEŠENÍ:

Bod zvratu + zisk => (2 960 000 + 750 000) / 0,75 = 4 946 666,667

3) Jak se změní bod zvratu, pokud firma změní cenovou politiku a nová marže přiražená

k nákupní ceně bude stanovena na 350%?

ŘEŠENÍ:

Bod zvratu klesne z původní hodnoty:

2 960 000 / (1 – (1/4,5) = 2 960 000 / 0,778 = 3 804 627,25

4) Co se stane s bodem zvratu, pokud firma spustí motivační program, který prodejcům

přiznává prémie vy výši 1% z tržeb?

ŘEŠENÍ:

Bod zvratu mírně stoupne, protože se zvýší variabilní náklady: 2 960 000 / (1 – (1,04/4) = 2 690 000 / 0,74 = 3 635 135,135

5) Body 1, 2, 3 znázorněte v grafu.

 

zpět na TESTOVÉ PŘÍKLADY S ŘEŠENÍM

zpět na Manažerské účetnictví

zpět na úvodní stránku

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová