Fázová metoda

Při fázové metodě zajišťuje výrobu jednoho druhu finálního výkonu několik útvarů. V obecném pojetí je základní proces rozdělen do několika fází, které se liší charakterem činností, objemem prováděných výkonů v jednotlivých časových úsecích a většinou i místem provádění.

Náklady na hlavní činnosti se pak sledují podle jednotlivých fází. Výkony předávané mezi jednotlivými fázemi nejsou ve fázové metodě předmětem hodnotového zobrazení. Teprve dokončené výkony a změna stavu nedokončené výroby se v hodnotovém vyjádření převádějí na účty hotových výrobků a nedokončené výroby.

 

 

Příklad

Společnost Dlažka s.r.o. vyrábí keramické obkladové desky. Výroba je rozčleněna do tří fází

-          Vypalování

-          Glazurování

-          Konečná úprava

Tomuto členění odpovídá i struktura vnitropodnikových útvarů. Předem stanovené variabilní náklady 1 m2  obkladových desek byly určeny pro jednotlivé fáze následovně:

Vypalování

Položka

Jednicový materiál

60

Jednicové mzdy

15

Jednicová energie

8

Ostatní variabilní náklady

10

-           

Glazurování

Položka

Jednicový materiál

20

Jednicové mzdy

12

Jednicová energie

7

Ostatní variabilní náklady

13

Konečná úprava

Položka

Jednicový materiál

5

Jednicové mzdy

3

Jednicová energie

0

Ostatní variabilní náklady

2

 

Rozpočty fixních nákladů byly stanoveny jednotlivým útvarům na sledované období následovně:

Útvar

Rozpočet fixních nákladů v Kč

Vypalování

570 000

Glazurování

480 000

Konečná úprava

200 000

 

Předpokládaný objem výkonů je 10 000 m2 v každé fázi.

 

V následující tabulce jsou uvedeny skutečně vynaložené náklady ve sledovaném období:

Položka

Vypalování

Glazurování

Konečná úprava

Celkem

Jednicový materiál

635 800

197 900

48 500

882 200

Jednicové mzdy

168 000

119 400

28 900

316 300

Jednicová energie

85 460

69 500

0

154 960

Ostatní var. Náklady

95 600

128 800

18 700

243 100

Celkem var. Náklady

984 860

515 600

96 100

1 596 560

Fixní náklady

574 365

478 600

204 600

1 257 565

Celkem

1 559 225

994 200

300 700

2 854 125

 

V následující tabulce je uveden skutečný objem výroby ve sledovaném období (pro zjednodušení nepředpokládáme počáteční zůstatek nedokončené výroby a hotových výrobků)

Položka

Vypalování m2

Glazurování m2

Konečná úprava m2

Zadáno ke zpracování

10 400

10 250

10 000

Dokončeno v dané fázi

10 200

9 950

9 900

Zůstatek nedokončené výroby

200

300

100

Přepočtený objem výkonů útvaru (dokončené výkony +50% z nedokončené výroby)

10 300

(10200 + 200 x 0,50)

10 100

9 950

 

Pro účely hodnotového řízení se nedokončená výroba oceňuje na úrovni 50 % výrobních nákladů. Ve sledovaném období se prodalo 9 500 ks za cenu 350 Kč za m2.

 

a) předběžná kalkulace na 1 m2 obkladových desek

 

Položka

Vypalování

Glazurování

Kon. Úprava

Celkem

Jednicový materiál

60

20

5

85

Jednicové mzdy

15

12

3

30

Jednicová energie

8

7

0

15

Ostatní variabilní náklady

10

13

2

25

Celkem variabilní náklady

93

52

10

155

Fixní náklady

57

48

20

125

Celkem

150

100

30

280

Jedná se o průběžný způsob sestavení předběžné kalkulace.

 

b) zobrazení uvedených skutečností v nákladovém účetnictví, zjištění hospodářského výsledku podniku

 

 

2a) zúčtování nákladů 1. fáze do hotových výrobků:

1 559 225 / (10 200 + 200 x 0,5) x 9 900 = 1 498 673 Kč

2b) zúčtování nákladů 2. fáze do hotových výrobků:

994 200 / (9 950 + 300 x 0,5) x 9 900 = 974 513 Kč

2c) zúčtování nákladů 3. fáze do hotových výrobků:

300 700 / (9 900 + 0,5 x 100) x 9 900 = 299 819 Kč

3a) Vyskladnění prodaných výrobků

9 500 x ((1 498 673 + 974 513 + 299 819) / 9900) = 9 500 x (2 773 005 / 9 900) = 2 660 964

3b) výnosy z prodaných výrobků

9 500 x 350 = 3 325 000 Kč

 

c) výsledná kalkulace na 1 m2 obkladových desek

Při zjišťování výsledné kalkulace se vychází z podílu skutečně vynaložených nákladů a objemu výkonů v jednotlivých fázích. Přitom je třeba respektovat, že skutečně vynaložené náklady se váží jak k výkonům dokončeným v jednotlivých fázích, tak i k rozpracovaným.

 

Výsledná kalkulace

Výsledná kalkulace se zjistí jako podíl skutečně vynaložených nákladů na celkový objem výkonů útvaru (dokončených i nedokončených) – tj. v případě fáze Vypalování 10 300 m2, v případě fáze Glazurování 10 100 m2 a v případě váze Konečná úprava 9 950 m2.

 

Položka

Vypalování

Glazurování

Kon.úprava

Celkem

Jednicový materiál

61,73

19,59

4,87

86,19

Jednicové mzdy

16,31

11,82

2,90

31,03

Jednicová energie

8,30

6,88

0

15,18

Ostatní VN

9,28

12,75

1,88

23,91

Celkem VN

95,62

51,04

9,65

156,31

Fixní náklady

55,76

47,39

20,56

123,71

Celkem

151,38

98,43

30,21

280,02                                            

 zpět na 11.3 Kalkulační metody, vzorce, systém

zpět na úvodní stránku